fbpx

Personvernerklæring

1. Innledning

Crescat AS (Crescat) er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukere av nettsiden vår, leverandører, samarbeidspartnere og andre brukere av våre tjenester og funksjonaliteter (de “registrerte”).

Crescat er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 7 nedenfor.

Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til forordning (EU) 2016/679 (“GDPR”).

 

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor gjør vi det

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.crescat.no.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke), bokstav b (avtale) og bokstav f (interesseavveining). Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke vil være i stand til å besvare dine henvendelser eller tilby deg våre tjenester.

Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

 • Kundeopplysninger: Navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke fra deg, for å kunne oppfylle en avtale, eller etter en interesseavveining.
 • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: Navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Du kan når som helst trekke samtykket for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Vi vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til markedsføringstiltaket og/eller nyhetsbrevet.
 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse, og adresse, samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.
 • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Denne informasjonen samles inn fra alle brukere av våre nettsider for å gi en god brukeropplevelse, lage statistikk for å utvikle relevant innhold og til målretting av vår markedsføring. Se mer om vår bruk av informasjonskapsler her.
 

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi vil også kunne utlevere dine personopplysninger til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd eller inngår som en del tjenesten vi skal levere til deg. Dette inkluderer levering av maskinvare, infrastruktur, datalagring og kommunikasjonslinjer. Crescat har en egen databehandleravtale med tredjeparten som oppfyller vilkårene beskrevet i personvernopplysningsloven og GDPR.


4. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har vi plikt til å oppbevare i en viss periode. Opplysningene slettes da når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.


5. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

 • Å få Crescats bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og, dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen
 • Å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av Crescat uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert
 • Å få personopplysninger om deg selv slettet
 • Å kreve at Crescat begrenser behandlingen av personopplysninger
 • Å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til Crescat og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Crescat hindrer dette
 • Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg selv
 • Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet)
 • Å når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til Crescat
 

6. Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 07.02.2020. Crescat forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen og vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.


7. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, setter vi pris på at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil forsøke å etterkomme dine påpekninger så godt det lar seg gjøre, og i den grad vi mener det er rimelig ut fra aktuelle lovbestemmelser.

Du kan for øvrig også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: datatilsynet.no.


8. Kontakt

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter iht. punkt 5 ovenfor eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte oss på post@crescat.no.

 

Sist oppdatert 07.02.2020